Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Súbory cookies

Napíšte hľadaný výraz

Všeobecné obchodné podmienky

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

Predávajúci

Prevádzkovateľ: MOI NOI sro, Winterova 31, 921 01 Piešťany
IČO: 50137654
DIČ: 2120190358
IČ DPH: SK2120190358

Tovar

Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke internetového E-shopu moinoi.sk. Prijatím objednávky tovaru dochádza k uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v požadovanej kvalite a množstve a za cenu v súlade s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami.

Objednávky sú prijímané aj telefonicky (0908516888), pričom v tomto prípade budú zákazníci odkazovaní na rovnaké obchodné podmienky predaja.

Cena

Pri objednávaní tovaru sa na tovar vzťahuje cena zverejnenná ako cena daného tovaru. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

Spôsob platby

Cenu je možné zaplatiť dobierkou, prostredníctvom elektronického bankovníctva, v hotovosti (len v prípade ak si tovar preberáte osobným odberom ) alebo na základe vystavenej faktúry.

Dodacie lehoty

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Všetok tovar uvedený ako skladom predávajúci posiela ihneď obratom, teda dĺžka dodania je max. 3 pracovné dni. K tovaru objednanému na objednávku sa predávajúci k presnej dodacej lehote nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Doba dodania tovaru na objednávku bude vždy vopred prejednaná so zákazníkom.
2. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.
3. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania produktov, ktoré sú na sklade a jednotlivých objednaných produktov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci.

Informácie o stave vybavovania objednávky

Zákazníkovi sú ihneď po objednaní tovaru poskytnuté informácie o stave jeho objednávky.

Spôsob dodania tovaru

Tovar je zasielaný prostredníctvom pošty, dpd alebo zásielkovne s možnosťou dobierky. Zákazník môže využiť možnosť priameho odberu v mieste dohodnutom po objednaní tovaru.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar je v zmysle zákona 108/2000 možné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu. Tovar je potrebné v uvedenej lehote doručiť na adresu Bc. Martin Ciffra, Častkovce 551, 916 27 . Zásielka musí obsahovať krátku žiadosť, z ktorej je zrejmé, že tovar vraciate, kópiu daňového dokladu, ktorý ste obdržali spolu so zásielkou.

Reklamovanie tovaru

V prípade reklamácie nás kontaktuje prostredníctvom webového formulára, alebo písomne na adresu Bc. Martin Ciffra, Castkovce 551; 91627. Webový formulár sa nachádza v časti: Vrátenie tovaru. Ako predmet zvoľte možnosť Reklamácia. Poškodený tovar pošlite na horeuvedenú adresu, pričom k nemu priložte i kópiu daňového dokladu, ktorý ste obdržali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám bude vymenený kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete z našej širokej ponuky, prípadne Vám budú vrátené peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info@fairytale.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť písomne aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Platforma pre riešenie sporov online bude Európskou komisiou spustená k 15. februáru 2016 na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
tel. č.: 046/5422 771 e-mail: tn@soi.sk